Regulamin

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja duathlonu.
Propagowanie aktywnego spędzania czasu i współzawodnictwa sportowego.
Promocja Małopolski jako terenów rekreacyjno-sportowych.
Umacnianie więzi społecznych poprzez ruch i sport.

II. ORGANIZATOR:

Fundacja Frydman Triathlon

III. PARTNERZY

 • ZEW NIEDZICA SA
 • KLUB ORĘŻA DAWNEGO „KLINGA”
 • WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE
 • NADLEŚNICTWO KROŚCIENKO

IV. ORGANIZATORZY

 • Komandor Zawodów -Lucjan Habieda
 • Prezes Fundacji – Anna Habieda
 • Szef Biura Zawodów – Klaudia Habieda

V. BIURO ZAWODÓW, START, META

Biuro zawodów, Start i Meta będą mieść się na polanie na Górze Tabor (Niedzica Zamek koło Nowego Targu)

VI. TERMIN, DYSTANS, TRASA

 1. Termin: Zawody odbędą się w dniu 01 maja 2021r., start zawodów: godz. 10:15
 2. Dystans i Trasa:
 • Krótki – 2,5 km/10 km/2,5 km
  • I część zawodów: bieg 2,5km (1 „agrafka”), drogi polne : szlak czerwony w stronę Cisówki i z powrotem – link do mapki. Trasa po szlaku turystycznym.
  • II część zawodów: rower 10 km (1 pętla) drogi na terenie leśnictwa Falsztyn i Niedzica – link do mapki  Trasa po terenie górskim: szlaki turystyczne oraz drogi stokowe. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Należy posiadać rower MTB. Kask rowerowy jest obowiązkowy. Do strefy zmian zawodnik wchodzi z zapiętym kaskiem na głowie. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  • III część zawodów: bieg 2,5 km (1 „agrafka”), drogi polne : szlak czerwony w stronę Cisówki i z powrotem – link do mapki. Trasa po szlaku turystycznym.
 • b) Długi 5 km/20 km/5 km
  • I część zawodów: bieg 5 km (1 pętla), drogi polne : szlak czerwony w stronę Barwinkowej Góry i powrót szlakiem rowerowym przez Cisówkę – link do mapki.  Trasa po szlaku turystycznym.
  • II część zawodów: rower 20 km (2 pętle po 10km) drogi na terenie leśnictwa Falsztyn i Niedzica – link do mapki. Trasa po terenie górskim: szlaki turystyczne oraz drogi stokowe. Podczas konkurencji rowerowej obowiązują zasady ruchu drogowego (ruch prawostronny). Należy posiadać rower MTB. Kask rowerowy jest obowiązkowy. Do strefy zmian zawodnik wchodzi z zapiętym kaskiem na głowie. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  • III część zawodów: bieg 5 km (1 pętla), drogi polne : szlakiem rowerowym przez Cisówkę w stronę Barwinkowej Góry i powrót szlakiem czerwonym – link do mapki. Trasa po szlaku turystycznym.

VII. OPŁATA STARTOWA

 • 130 PLN płatne w terminie do 26.03.2021r.
 • 160 PLN płatne w terminie od 27.03.2021r. do 16.04.2021r.
 • 200 PLN płatne w terminie do 28.04.2020r.
 • 230 PLN płatne w biurze zawodów do 01.05.2021r. do godz. 9:30
  (jeżeli limit zawodników nie zostanie wyczerpany)

Przy wpłatach po 16.04.2021 r. w pakiecie nie będzie koszulki.

Mieszkańcy (zameldowani) gminy Łapsze Niżne – bezpłatnie.

VIII. PAKIET STARTOWY

W ramach pakietu startowego zawodnik otrzymuje:

 • pamiątkową koszulkę,
 • gadżet Mocarny Zbój Duathlon 2021,
 • komplet numerów startowych,
 • folder informacyjny zawodów Mocarny Zbój Duathlon 2021
 • wyżywienie w strefie finiszera: posiłek główny plus „Spiski Stół”- warzywa, sery, masło ogórki kiszone, chleb, wędliny, placek drożdżowy, kruche ciastka, grólownik, woda, izotonik
 • pamiątkowy medal na mecie

IX. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 28.04.2021 przy pomocy elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.sport-timing.pl. Późniejsze zapisy tylko w biurze w dniu zawodów, jeżeli limit zawodników nie zostanie wyczerpany.
 2. Wysokość wpisowego jest aktualizowana automatycznie w zależności od dnia dokonywania płatności.
 3. Wszystkie użyteczne informacje na temat płatności znajdują się na stronie www.sport-timing.pl.
 4. Kontakt w sprawach związanych z zapisami pod nr tel. 607 844 393 lub na e-mail biuro@soprt-timing.pl.
 5. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i uiściła opłatę wpisową. Na liście startowej widnieją tylko opłaceni zawodnicy.
 6. Obowiązuje limit liczby uczestników, który wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących. Organizator przewiduje dodatkowe miejsca dla zaproszonych gości i sponsorów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 8. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
 9. Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 1 maja 2021 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przepisania pakietu na kolejną osobę należy dokonać w terminie do 28.04.2021 roku. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Przepisania pakietu należy dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym z organizatorem e -mail:info@fundacjafrydmantriathlon.pl ( w tytule należy wpisać Mocarny Zbój 2021 – Zmiana zawodnika) .
  Dodatkowa opłata zamiany na innego zawodnika wynosi 20 zł, które jest płatne przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 10. Faktury za udział w zawodach będą wystawiane w biurze zawodów lub będą do odebrania razem z pakietem startowym po wcześniejszym przesłaniu danych na maila

X. KLASYFIKACJA I KATEGORIE

 1. Klasyfikacja Generalna (Open)
  K (Generalna Kobiet) miejsce 1,2,3
  M (Generalna Mężczyzn) miejsce 1,2,3
 2. Klasyfikacja Wiekowa (Age Group)*
  • klasyfikacja wiekowa (AG) Kobiet|
   K 18 (18 – 19 lat),
   K 20 (20 – 29 lat),
   K 30 (30 – 39 lat),
   K 40 (40 – 49 lat),
   K 50 (50 lat i powyżej).
  • b) klasyfikacja wiekowa (AG) Mężczyzn
   M 18 (18 – 19 lat),
   M 20 (20 – 29 lat),
   M 30 (30 – 39 lat),
   M 40 (40 – 49 lat),
   M 50 (50 – 59 lat),
   M 60 (60 lat i powyżej).

*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Kategoria Mistrzostwa Gminy Łapsze Niżne w Duathlonie (mieszkańcy gminy)

K miejsce 1,2,3
M miejsce 1,2,3

XI. NAGRODY

 1. Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zwycięzcy kategorii otrzymają pamiątkowe puchary.
 3. Nagrody rzeczowe będą przyznawane w zależności od pozyskanych sponsorów i nie ma możliwości ich wymiany.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
 5. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 6. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie duathlonu.
 7. Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 01.05.2021 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie: o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub będą posiadać takie oświadczenie lekarskie; o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w Mocarny Zbój Duathlon robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.

XIII. POMIAR CZASU I WYNIKI

 1. Pomiar czasu podczas Mocarny Zbój Duathlon wykona firma Sport Timing Poland, przy użyciu transponderów(chipów)
 2. Niepoprawne zamocowanie chipa może powodować dyskwalifikację zawodnika.
 3. Zawodnik otrzymuje chip wraz z pakietem startowym. Zawodnik po zawodach ma obowiązek oddania chipa. W przypadku zgubienia lub pobrania przed startem drugiego chipa zawodnik powinien wnieść dodatkową opłatę 100 zł pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego.
 5. Oficjalnym czasem zawodów będzie czas brutto (pokonanie trasy + strefa zmian).
 6. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Sport Timing Poland, oraz w formie papierowej w dniu zawodów.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Mocarny Zbój Duathlon jest PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń
 2. Dane osobowe uczestników Mocarny Zbój Duathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru i rozliczenia nagród oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Mocarny Zbój Duathlon także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Zawodów Mocarny Zbój Duathlon. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych przy realizacji Mocarny Zbój Duathlon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO (w szczególności powierzenie przetwarzania danych dokonane będzie na rzecz firm Sport Timing obsługującej zapisy oraz pomiar czasu podczas Zawodów)
 4. Dane osobowe uczestników Mocarny Zbój Duathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Mocarny Zbój Duathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Mocarny Zbój Duathlon.
 8. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieoznaczony.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XV. UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Mocarny Zbój Duathlon obowiązuje niniejszy regulamin
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Sprzęt audio, w szczególności ze słuchawkami ze względów bezpieczeństwa zawodników jest niedozwolony na każdym etapie zawodów.
 4. Do strefy zmian mogą wchodzić jedynie zawodnicy.
 5. W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można obsłudze tras, a następnie komandorowi zawodów. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
 6. W czasie trwania zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 7. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę lub proszone o zachowanie szczególnej ostrożności(trasa zawodów przebiega przez szlaki turystyczne) W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu oraz trasie rowerowej: samochodem lub rowerem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora, a także pojazdy Nadleśnictwa Krościenko.
 8. W celu uzyskania przepustki na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów z wydarzenia Mocarny Zbój Duathlon prosimy o kontakt z Organizatorem droga mailową lub osobiście najpóźniej do 01.05.2021r., do godziny 9:30. Należy ściśle określić sposób poruszania się z Organizatorem w razie stwarzania zagrożenia dla zawodników obsługa imprezy ma prawo odebrać przepustkę takiej osobie.
 9. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
 10. Zawody będą ubezpieczone od następstw NW
 11. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi 01.05.2021 r. o godz. 9:45 lub po wyczerpaniu limitu miejsc.
 12. Odbiór pakietów startowych w dniu 01.05.2021 r. w godz. 8:00 – 9:45.
 13. Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
 14. Wszystkie sprawy sporne rozpatrywać będzie komisja apelacyjna.
 15. Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na e -mail: info@fundacjafrydmantriathlon.pl (Tytuł: Mocarny Zbój 2021 – dodatkowe pytania)
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz programie zawodów.
 17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

PROGRAM ZAWODÓW

01.05.2021 r. (sobota) :
8:00 – 9:45 – otwarcie Biura Zawodów na polanie na Górze Tabor w Niedzicy Zamek
8:00 – 9:45 – wprowadzenie rowerów do strefy zmian
10:15 – START zawodów
14:00 – 16:00 – wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian
15:00 – ceremonia wręczenia nagród i uroczyste zakończenie zawodów